Lidmaatschap

Lid worden?

De verenigingscontributie is vastgesteld op € 60,00 per jaar per hoofdlid en € 57,00 per jaar per gezinslid, waarin is begrepen de prijs van de N.T.F.U.-toerfietskaart. De contributie wordt door middel van een afgegeven machtiging via een automatische incasso geïnd.

De sponsorkleding wordt pas uitgereikt als de contributie en de eigen bijdrage bij de penningmeester binnen is.

Inschrijven kan door op deze link te klikken, INSCHRIJVEN.

Bij beeindiging van het lidmaatschap moet dit voor het einde van het kalenderjaar worden doorgegeven bij WTC-Boekel.

*Gegevens secretaris:

Frans Vonk. E-mailadres: info@wtcboekel.nl