Geschiedenis

Beknopt historisch overzicht van WTC-Boekel

Oprichting

In de vroege lente van 1979 namen 5 personen (Jan vd Elzen, Bert Dapperen, Ton vd Heijden, Harrie Opsteen, Leo van Ras) het initiatief om te komen tot het oprichten van een wielertoerclub in Boekel. Na 2 avonden thuis met elkaar overlegd te hebben, organiseerden zij een oprichtingsvergadering op 11 april 1979 in Nia Domo. Er waren op genoemde bijeenkomst 17 personen aanwezig. Aan het einde van die avond konden alle aanwezigen zich als lid opgeven. Ook werd op die avond ons eerste bestuur gekozen.

Er werden de volgende afspraken gemaakt:

  • Bij vertrek van een tocht zou iedereen f 1,50 moeten betalen aan Leo van Ras. Dit voor de  volgwagen, het bestelbusje van Jan v.d.Elzen.
  • Het aantal km in het begin zou zijn: 30 á 35. Langzaam zou de afstand worden opgevoerd.
  • De gemiddelde snelheid zou moeten liggen tussen 22 1/2 en 25 km. per uur.
  • De eerste tochten zouden worden uitgezet door Harrie Opsteen en Leo van Ras.
  • De eerste tocht werd verreden op 2e paasdag in 1979.

De vereniging werd officieel opgericht op 21 mei 1979, tijdens de oprichtingsvergadering, die door 27 personen werd bezocht. Op 25 augustus 1979 telde de vereniging al 72 leden. 

Het eerste bestuur in 1979 bestond uit:

  • Leo van Ras, voorzitter
  • Theo v.d.Ven, secretaris
  • Frans v.d.Laar, penningmeester
  • Bert Dapperen, bestuurslid
  • Harrie Opsteen, bestuurslid

De contributie voor het eerste jaar 1979 bedroeg f 10,00. De eerste shirts waren oranje/zwart, beschikbaar gesteld door de Snuffelbazar (A.Swinkels). De eerste lange tocht in 1979 was die naar Berg en Dal. Dit op 9 september 1979. Van tevoren diende opgave te worden gedaan. Er werd gezorgd voor lunchpakketten.

De eerste groepsfoto werd gemaakt op 28 oktober 1979.
Op 21 oktober 1979 werd de eerste gezinstocht georganiseerd. Hieraan namen 300 personen aan deel.
Tijdens de eerste winterperiode (1979/1980) werd op 12 december 1979 een dropping gehouden.
In 1980 werd de eerste toerkalender opgezet. Het missiecomite vroeg om een Trap-In mede te organiseren.

1980 – 1989

De eerste georganiseerde dag werd gehouden op 31 augustus 1980. Dit vanuit Boekel naar Bocholt (Belgie). In 1981 werd voor de eerste keer de avondfietsvierdaagse georganiseerd.20 februari 1982 werd door de NTRU besloten WTC-Boekel toe te laten als aangesloten vereniging. Slechts enkele leden gaven zich vrijwillig op als NRTU-lid. 

Op 6 augustus 1983 werd voor de eerste keer de “Beukelootocht” georganiseerd. Er namen in totaal 90 personen deel. In 2004 werd voor het laatst de “Beukelootocht” georganiseerd. Dit voor de 21e keer.Op 27 februari 1985 reisde de vereniging af naar de Ardennen om te langlaufen.
Vanaf 1987 is elk lid van WTC-Boekel verplicht lid als NRTU-lid.

1989 – heden

In juni 1991 werden de oranje/zwart kleuren van de kleding verlaten om plaats te maken voor nieuwe kleding, gesponsord door Administatiekantoor Versteegden en Autoschadebedrijf van Haandel.
Door verschillende leden werd vele jaren deelgenomen aan klassiekers zoals, Luik-Bastenaken-Luik en Diekirch-Valkenswaard. Vanaf 1995 is er jaarlijks een toerkalender voor een A-groep en een B-groep.

In december 1996 werd de eerste Veldtoertocht georganiseerd.
19 juni 1999 werd een sponsortocht verreden van ruim 300 km. voor de stichting “Gewoon Doen”.
In 1999 was onze vereniging eregastvereniging van carnavalsvereniging “De Knollekes”.
Vele jaren heeft onze vereniging medewerking verleend bij de Toer Mee, het Boekelse wielerweekend, de skeelertocht en Leontien Lady’s Ride.

Afgelopen 30 jaar hebben we door overlijden afscheid moeten nemen van zeven leden nl, Gerard Reijnders, Tiny Beekmans, Jan Donkers, Wim van den Heuvel, Karel Reijbroek. Jo.v.d.Burgt en Leo van den Eijnde.

Vanaf 2007 beschikt onze vereniging over een eigen website: www.wtcboekel.nl.
1e , 2e, 3e, 4e, en 5e lustrum werd in het verleden afgesloten met een feestavond.
De vereniging heeft thans nog 8 leden van het eerste jaar 1979. Zij zijn allen 30 jaar lid, ieder met zijn eigen palmares.

Bestuursleden

Voorzitters:

1979-1985      Leo van Ras
1985-2000      Harrie Opsteen
2000-2018      Leo Kuipers
2019-heden    Jos Biemans

Secretarissen

1979-1981      Theo van de Ven
1981-1987      Ton van der Heijden
1987-2017      Laurens Manders
2017-heden   Frans Vonk

Leden: 

1979-1981     Bert Dapperen
1979-1985     Harrie Opsteen
1981-1984     Huub Verbruggen
1984-2008     Albert van Duijnhoven
1985-1986     Jan Ceelen
1986-2000     Leo Kuipers
2000-2002     Wim van den Heuvel
2002-heden   Gerard Coppens
2008-2017   Frans Vonk
2018-heden   Arno Zomers

Penningmeesters: 

1979-1986      Frans van de Laar
1986-2008     Jan Ceelen
2008-2019     Jos Biemans
2019-heden   Randy van Venrooy